pe|ruke

pe|ruke
pe|ruke «puh ROOK», noun.
a wig, especially of the kind worn by men in the 1600's and 1700's; periwig.
[< Middle French perruque (originally) head of hair, hairdress < Italian perrucca; origin uncertain. See etym. of doublet periwig. (Cf.periwig)]

Useful english dictionary. 2012.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • rukė — rùkė sf. (2) Dkš, Ss, Žal, Vlk, Kb, rukė̃ (4) Grš 1. išeinamoji anga: Kur pabėgai, ar į rùkę? Šts. Prašau … ant meškos rùkės prapeštos JR16. Eisi į katės rùkę, ne į vakarėlį, kad tep lyja Gs. Rùkė surukus, o vėpla išsivėpus J. Sako, kad aš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ruke — pe·ruke; …   English syllables

  • Ruke ruke — Caranx lugubris Carangue noire …   Wikipédia en Français

  • ruke — ruk(e obs. forms of rook, ruck …   Useful english dictionary

  • Ove ruke nisu male... 1 — Compilation album by Disciplina Kičme Released 2000 …   Wikipedia

  • Ove ruke nisu male... 2 — Compilation album by Disciplina Kičme Released 2005 …   Wikipedia

  • rūkenti — rūkenti, ẽna, ẽno 1. intr. pamažu rūkti: Pro aukštinį dūmai rūkẽno Vlk. Rūkẽnom rūkẽnom, tą abiedą kolei išvirėm Nmn. 2. žr. rūkinti 2: Mėsą rūkẽna Ob. 3. žr. rūkinti 4: Aš keleliu sau eidamas ir dūmelę dūmodamas, sau pypkelę rūkenaũ (d.)… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rūkeščius — ×rūkẽščius (hibr.) sm. (2) Ml rūkytojas: Anys (broliai) nei gėrėjai, nei rūkẽščiai – tai gerai ir atrodo Ktk. Kur yra namuos rūkẽščius, tai visi namai smirda Sv. Kai rūkẽščius nekoks, tai gana bus ir vieno papiroso Mlt. Tikri rūkẽščiai ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rūkelnyčia — ×rūkelnyčia (hibr.) sf. (1) 1. KzR, Snt, Rdm pastatėlis mėsai rūkyti, rūkykla: Nešk lašinius į rūkelnyčią Mrj. Mūs kaminas su rūkelnyčia Kt. Mėsos prikabino pilną rūkelnyčią Klvr. Nubėk ir pakurstyk rūkelnyčioj ugnį, kad geriau rūktų Ldvn. Mėsa… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rūkecas — ×rūkẽcas (hibr.) sm. (2), rūkė̃cas (2) menk. kas daug rūko: Tas rūkẽcas koks dabar bjaurus: smilko i smilko, pypkės iš dantų nepaleidžia Mžš. Nu, tų rūkė̃cų kaip nekenčiu, tai neduok Dieve: priparija – dūmų debesiai! Mžš …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”